O FAM

FAM – Forum Aplikacji i Gier Mobilnych to unikalne wydarzenie organizowane przez Fundację Culture Shock. Misją FAM jest popularyzacja bezpłatnych polskich i zagranicznych aplikacji mobilnych, szczególnie tych związanych z kulturą i edukacją. Podczas FAM przedstawiamy wartościowe gry i aplikacje, wybrane spośród milionów dostępnych w Google Play i App Store. Zachęcamy do częstszego, świadomego i twórczego korzystania ze smartfonów i tabletów dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. 

Pomysł na FAM jest inicjatywą pionierską. Na chwilę obecną targi i konferencje mobilne pomijają zawartość merytoryczną aplikacji mobilnych, skupiając się na technologiach i sprzęcie. Są kierowane do specjalistów, a nie do zwykłych ludzi.

Mamy ambicję to zmienić. Planujemy pokazywać nie tylko zestawy inspirujących aplikacji mobilnych, ale także sposoby ich zastosowania: w animacji kultury, w szkole, w domu, w pracy, podczas zwiedzania, do działań twórczych, obywatelskich, społecznych oraz ochrony zdrowia.