Administratorem danych podanych w formularzu jest Fundacja Culture Shock siedzibą w Warszawie ul. Górnośląska 16 lok. 2, 00-432 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w związku z organizacją FAM III – Forum Aplikacji i Gier Mobilnych.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych osób korzystających z oferty Fundacji Culture Shock:

 

W jakim celu zbieramy Pani/Pana osobowe?

Pani/Pana dane osobowe są zbierane ponieważ korzysta Pan/Pani z oferty Fundacji Culture Shock, która organizuje FAM – Forum Aplikacji i Gier Mobilnych dofinansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Oferta ta jest realizowana jako zadanie publiczne zlecone organizacjom pozarządowym. Realizacja zadania publicznego wymaga dokumentowania prowadzonych działań i podlega kontroli, która może odbyć się do 5 lat po zakończeniu projektu – dlatego w celu udziału w wydarzeniu FAM podanie danych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 lit. e i f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) (RODO). Zapewniamy, że Pani/Pana dane są należycie chronione, a zakres danych, które zbieramy jest minimalny – imię, nazwisko, adres e-mail,telefon, nazwa organizacji (jeśli istnieje).

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem strony i administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest  Fundacja Culture Shock, ul. Górnośląska 16 lok. 2, 00-432 Warszawa, NIP 7010266677, REGON 142672904, KRS: 0000368482.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem fam@cultureshock.pl.

Komu Pani/Pana dane będą udostępnione?

Nie udostępniamy Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom. Są one przetwarzane w celu realizacji projektu FAM – Forum Aplikacji i Gier Mobilnych, który zakłada m.in.: sprawdzenie tożsamości przed wejściem na wydarzenie przez nasz zespół organizacyjny.

W ramach kontroli realizacji projektu prawo do wglądu danych ma Miasto Stołeczne Warszawa.

Przez jaki okres dane będą przechowywane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2023 r. (taki jest wymóg realizacji zadania publicznego zapisany w umowie z m.st Warszawa).

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje

– Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

– Po zakończeniu działań projektowych Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane do celów statystyczno-sprawozdawczych, wynikających z umowy z Miastem Stołecznym Warszawa.

– Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.